Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Determinació d'Antigens d'histocompatibilitat (HLA)Sang totalSistema HLANo en requereix
HLA A, B Detecció Sang totalSistema HLANo en requereix
HLA clase B, tipificació DNASang totalSistema HLANo en requereix
HLA DQ3SèrumSistema HLANo en requereix
HLA-DR, tipificació DNASang totalSistema HLANo en requereix