Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Bordetella pertussis Ac. IgG SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Bordetella pertussis Ac. IgM SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Borrelia burgdorferi Ac. IgG SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Borrrelia burgdorferi Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Brucella Ac. IgG SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Brucella Ac. IgM SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Brucella Ac. per aglutinacióSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Brucella incomplets Ac.SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia pneumoniae Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia pneumoniae Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia psittaci Ac. IgASèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia psittaci Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia psittaci Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia trachomatis Ac. IgASèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia trachomatis Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Chlamydia trachomatis Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Corynebacterium diphtheriae Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Coxiella burnetti Fase I/II Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Coxiella burnetti Fase I/II Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Helicobacter pylori Ac. IgA SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Helicobacter pylori Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Helicobacter pylori Ag. en femtaFemtaSerologia bacterianaNo en requereix
Legionella pneumophila Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Legionella pneumophila Ag. en orinaOrinaSerologia bacterianaNo en requereix
Listeria monocytogenes Ac.SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Listeria monocytogenes Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Listeria monocytogenes Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Mycobacterium tuberculosis Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Mycoplasma pneumoniae Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Mycoplasma pneumoniae Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Neisseria gonorrhoeae Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Neisseria gonorrhoeae Ac. totalsSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Rickettsia conorii Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Rickettsia conorii Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Rickettsia mooseri (typhi) Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Rickettsia mooseri (typhi) Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Rickettsia rickettsii Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Salmonella Typhi-Paratyphi Ac.SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Seroaglutinació Brucella melitensisSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Serologia Luètica (R.P.R.)SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Shigella dysenteriae 1, 8, flexneri, sonnei Ac.SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Streptococcus A Antigen Exsudat faríngicSerologia bacterianaVeure protocol recollida exsudat faríngic
Streptococcus pneumoniae Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Streptococcus pneumoniae Ag. en orinaOrinaSerologia bacterianaVeure protocol recollida orina expontanea
Test del'Alè per detecció Helicobacter pyloriAlèSerologia bacterianaVeure protocol condicions préanalitica
Tétanos Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Treponema pallidum (FTA-ABS) Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Treponema pallidum (FTA-ABS) Ac. IgMSèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Treponema pallidum Ac. (TPHA)SèrumSerologia bacterianaNo en requereix
Treponema pallidum Ac. IgGSèrumSerologia bacterianaNo en requereix