Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
2,5 HexanodionaOrina final setmana laboralSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Acetona en OrinaOrinaSeguretat en el treballNo en requereix
Àcid Delta aminolevulínic (ALA) en OrinaOrinaSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Àcid Hipúric en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Àcid mandèlic + Àcid fenilgioxílic en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Àcid Metilhipúric (Metabòlit del xilè) en orinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Àcid trans,trans mucònic en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Àcid Tricloroacètic en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
AluminiSèrumSeguretat en el treballNo en requereix
CarboxihemoglobinaSang totalSeguretat en el treballNo en requereix
Colinesterasa eritocitariaSang totalSeguretat en el treballDejú de 8h a 12h
CoureSèrumSeguretat en el treballNo en requereix
Coure en Orina 24 hrsOrina 24 horesSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina 24h
CromSèrumSeguretat en el treballNo en requereix
Crom en OrinaOrinaSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Dimetilacetamida en orinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballOrina espontànea al final jornada laboral
Estany en OrinaOrinaSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Fenols totals en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballOrina espontànea al final jornada laboral
ManganèsSèrumSeguretat en el treballNo en requereix
MercuriSang totalSeguretat en el treballNo en requereix
Mercuri en OrinaOrinaSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
MetahemoglobinaSang totalSeguretat en el treballNo en requereix
Metiletilcetona en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballOrina espontànea al final jornada laboral
Metilisobutilcetona en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballOrina espontànea al final jornada laboral
N-Metilformamida en OrinaOrina final de jornada laboralSeguretat en el treballOrina espontànea al final jornada laboral
Níquel en Orina Orina final de jornada laboralSeguretat en el treballOrina espontànea al final jornada laboral
PlomSang totalSeguretat en el treballNo en requereix
Plom urinariOrinaSeguretat en el treballVeure protocol recollida orina espontànea
Protoporfirina ZincSang totalSeguretat en el treballNo en requereix