Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
1.25 Dihidroxi Vitamina D (Calcitriol)SèrumMetabolisme òssiDejú de 8h a 12h
25-OH-Vitamina D (Calcidiol)SèrumMetabolisme òssiDejú de 8h a 12h
CalcitoninaSèrumMetabolisme òssiDejú de 8h a 12h
Parathormona IntactaPlasmaMetabolisme òssiDejú de 8h a 12h , Extracció al matí