Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
FMC7 (Analitzat sobre CD 19)Sang totalMarcadors leucocitarisNo en requereix
Limfòcits T4/T8 activats subpobl.NKSang totalMarcadors leucocitarisNo en requereix
Tipificació leucocitàriaSang totalMarcadors leucocitarisNo en requereix