Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Àcid FòlicSèrumMarcadors d'eritropoesiDejú de 8h a 12h
Àcid Fòlic EritrocitariSang totalMarcadors d'eritropoesiDejú de 8h a 12h
Electroforosis d'hemoglobinaSang totalMarcadors d'eritropoesiNo en requereix
EritropoetinaSèrumMarcadors d'eritropoesiNo en requereix
Glucosa 6 Fosfat Deshidrogenasa (G6PDH)Sang totalMarcadors d'eritropoesiDejú de 8h a 12h
HaptoglobinaSèrumMarcadors d'eritropoesiNo en requereix
Hemoglobina A2Sang totalMarcadors d'eritropoesiNo en requereix
Hemoglobina fetalSang totalMarcadors d'eritropoesiNo en requereix
HemopexinaSèrumMarcadors d'eritropoesiNo en requereix
Vitamina B12SèrumMarcadors d'eritropoesiDejú de 8h a 12h