Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Endomisi Ac. IgA SèrumMalaltia celíacaNo en requereix
Endomisi Ac. IgGSèrumMalaltia celíacaNo en requereix
Gliadina Ac. IgASèrumMalaltia celíacaDejú de 8h a 12h
Gliadina Ac. IgGSèrumMalaltia celíacaDejú de 8h a 12h
Haplotip DQ2 relacionat en celiaquiaSang totalMalaltia celíacaDejú de 8h a 12h
Haplotip DQ8 relacionat en celiaquiaSang totalMalaltia celíacaDejú de 8h a 12h
HLA DQ2/DQ8Sang totalMalaltia celíacaNo en requereix
Transglutaminasa Ac. IgA SèrumMalaltia celíacaNo en requereix
Transglutaminasa Ac. IgGSèrumMalaltia celíacaNo en requereix