Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Limfòcits T/ BSang totalImmunnitat cel.lularNo en requereix
Limfòcits T4 / T8Sang totalImmunnitat cel.lularNo en requereix
Linfocits Natural KillerSang totalImmunnitat cel.lularNo en requereix
Quantiferon-TBSèrumImmunnitat cel.lularNo en requereix