Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Fosfatases alcalines granulocítiques activitatSang totalHematimetriaNo en requereix
HemoglobinaEDTAHematimetriaNo en requereix
HemogramaEDTAHematimetriaNo en requereix
Morfologia de Sang perifèricaPlasmaHematimetriaNo en requereix
PlaquetesEDTAHematimetriaNo en requereix
Plaquetes en CitratPlasmaHematimetriaNo en requereix
ReticulocitsSang totalHematimetriaNo en requereix
Velocitat de Sedimentació GlobularSang totalHematimetriaNo en requereix