Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Elastasa Pancreàtica 1 en femtaFemtaFunció pancreaticaVeure protocol recollida femta
FructosaminaSèrumFunció pancreaticaDejú de 8h a 12h
GAD/64K Ac.SèrumFunció pancreaticaNo en requereix
GlucagoPlasmaFunció pancreaticaDejú de 8h a 12h
IA2 (Tirosin Fosfatasa) Ac.SèrumFunció pancreaticaNo en requereix
Insulina Ac.SèrumFunció pancreaticaDejú de 8h a 12h
Insulina BasalSèrumFunció pancreaticaDejú de 8h a 12h
Pèptid CSèrumFunció pancreaticaNo en requereix
Proinsulina intactaPlasmaFunció pancreaticaDejú de 8h a 12h