Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
11-DesoxicortisolSèrumFunció cortex suprarenalDejú de 8h a 12h
18-HidroxicorticosteronaSèrumFunció cortex suprarenalDejú de 8h a 12h
21-Hidroxilasa Ac.SèrumFunció cortex suprarenalDejú de 8h a 12h
ACTH (Hormona Adrenocorticotropa)PlasmaFunció cortex suprarenalDejú de 8h a 12h . Extracció de 7h a 9h AM
AldosteronaSèrumFunció cortex suprarenalDejú de 8h a 12h
Angiotensina IIPlasmaFunció cortex suprarenalNo en requereix
Càpsules Suprarenals Ac.SèrumFunció cortex suprarenalNo en requereix
CorticosteronaSèrumFunció cortex suprarenalNo en requereix
CortisolSèrumFunció cortex suprarenalExtracció al matí de 8h a 9h
Cortisol lliure Orina 24 hOrina 24 horesFunció cortex suprarenalVeure protocol recollida orina 24h
Cortisol salivarSalivaFunció cortex suprarenalVeure protocol recollida saliva
DehidroepiandrosteronaSèrumFunció cortex suprarenalNo en requereix
Dehidroepiandrosterona sulfatSèrumFunció cortex suprarenalNo en requereix
Renina activitat (angiotensina)PlasmaFunció cortex suprarenalDieta normal en sodi prèvi a l'extracció
TranscortinaSèrumFunció cortex suprarenalNo en requereix