Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Amitriptilina (Amitriptilina + Nortriptilina)SèrumControl terapèuticNo en requereix
Carbamazepina (Tegretol)SèrumControl terapèuticNo en requereix
ClobazamSèrumControl terapèuticNo en requereix
Clomipramina/desmetilclomipraminaSèrumControl terapèuticNo en requereix
DifenilhidantoinaSèrumControl terapèuticNo en requereix
DigoxinaSèrumControl terapèuticNo en requereix
FenobarbitalSèrumControl terapèuticNo en requereix
GabapentinaSèrumControl terapèuticNo en requereix
LamotriginaSèrumControl terapèuticNo en requereix
LevetiracetamSèrumControl terapèuticNo en requereix
LitiSèrumControl terapèuticNo en requereix
NortriptilinaSèrumControl terapèuticNo en requereix
TopiramatSèrumControl terapèuticNo en requereix
Valproat Sòdic (Depakine)SèrumControl terapèuticNo en requereix