Proves

Sempre al teu costat
Cercar
↑ ProvaMostraSeccioCondicions
Antigen soluble Plasmaàtic (SLA) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Antinuclears (ANA) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Canals del Calci Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Canals del Potassi Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Cèl·lules parietals (Mucosa gàstrica) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Centromer Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Citoplasma de Neutròfils (ANCA) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Coclears (Anti 68kD (hsp-70)) Ac. SèrumAutoimmunitatNo en requereix
DNA natiu Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Enolasa alfa Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Epidermis Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Espermatozoïdes Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Factor intrínsec Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Gangliòsids - sulfatids Ac. IgGSèrumAutoimmunitatNo en requereix
Hipòfisi Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Histones Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Hu Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Illots de Langerhans Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Jo-1 Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
LKM Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
M2-Mitocondrials Ac. SèrumAutoimmunitatNo en requereix
MAG IgM (Glicoproteïna associada a la mielina) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Membrana Basal Glomerular Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Mi-1/Mi-2 Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Mieloperoxidasa (MPO-ANCA) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Mitocondrials Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Múscul Estriat Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Múscul llis Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Ovari Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Pèptid Cíclic Citrul·lant (CCP) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
PM-1 Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Proteïnasa-3 (PR3 /ANCA) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Quinasa Específica muscular (MuSK) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Receptors Acetilcolina Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Reticulina IgA Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Reticulina IgG Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
RNP/Sm Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) Ac. SèrumAutoimmunitatNo en requereix
Scl 70 Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
SRP (partícula de reconeixement de senyal) Ac.SèrumAutoimmunitatNo en requereix
SSA (Ro)/SSB (La) Ac. SèrumAutoimmunitatNo en requereix